Sopimusehdot


ASIAKKUUS

Pakilan Kuntokeskus Saluksen palveluiden käyttäminen edellyttää asiakkuutta. Asiakkuus on henkilökohtainen. Asiakkuuden ovat joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia (jäsenyydet). Toistaiseksi voimassaolevat asiakkuudet tulee päättää kirjallisesti. Määräaikaiset asiakkuudet päättyvät määräajan päättyessä.


JÄSENYYS

Liittymällä jäseneksi olet oikeutettu jäsenetuihin ja irtokuukautta edullisempaan kuukausihintaan. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Jäsenpalveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä henkilötietolomakkeen verkkosivuillamme ja maksamalla aloitusmaksun ja kuukausimaksun verkkokaupassa tai vastaanotossa. Alle 18-vuotias henkilö voi liittyä jäseneksi huoltajan ja Salus Pakilan henkilökunnan suostumuksella. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on myös vastuussa maksuista. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Jäsenen tulee ilmoittaa Salus Pakilalle nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa Salus Pakilalla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että Salus Pakilalla ei ole henkilökuntaa aina paikalla. Salus Pakila ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse tapaturmavakuutuksistaan.


1 Maksaminen

1.1 Sovittu harjoitusmaksu veloitetaan kuukausittain etukäteen asiakkaalta niin kauan kunnes jäsenyyssopimus irtisanotaan.

1.2 Ennakkoilmoituksena kuukausiveloituksesta käy jäsensopimus, josta käy ilmi maksutapa, sovittu kuukausittaisen veloituksen euromäärä ja eräpäivä.

1.3 Paperilaskusta lisäämme jokaiseen laskuun laskutuslisän 5 euroa.

1.4 Viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukaisesti viivästyskorot ja maksumuistutuksesta muistutuskulut 5€ per muistutus. Lisäksi viivästyneestä laskusta peritään kohtuulliset perintäkulut.


2. Tauottaminen (jäsenyys tauko-oikeudella)

2.1 Tauko-oikeudellisen jäsenyyssopimuksen voi laittaa tauolle 1-4 kuukaudeksi kerrallaan. Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään 14 päivää ennen tauon alkua.

2.2 Pitkäaikaisissa sairaustapauksissa, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

2.3 Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa.


3. Sopimuksen päättäminen

3.1 Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Määräaikaisissa sopimuksissa maksua ei palauteta.

3.2 Liikuntaseteleillä ja -korteilla maksettuja suorituksia ei palauteta.

3.3 Oikeus palvelujen käyttöön keskeytyy maksujen laiminlyönnin seurauksena ja jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, on liikuntakeskuksella oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti. Irtisanominen ei poista jo muodostuneiden maksujen maksuvelvollisuutta.

3.4 Tauon aikana sopimusta ei voi irtisanoa.

3.5 Etämyynnissä asiakkaalla on ostopäivästä laskien 14vrk peruuttamisoikeus, jonka aikana sopimus on päätettävissä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Käytetyistä palveluista laskutetaan hinnaston mukaan.

3.6 Salus Pakilalla on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Salus Pakilalla on myös oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

5. Yleiset ehdot

5.1 Kulkutunniste on henkilökohtainen. Kulkutunniste on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava osoitteeseen: info@saluspakila.fi

Jokaisen kuntosalikävijän tulee turvallisuussyistä kirjautua sisään kuntosalille näyttämällä kulkutunnistetta lukijaan, myös vastaanoton aukioloaikoina. Mikäli kulkutunnistetta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään 15€ maksu per käynti. Tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.

5.2 Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

5.3 Arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten vastaavien viranomaismaksujen aiheuttamat hintamuutokset voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta kaikkiin sopimuksiin.

5.4 Salus Pakila varaa oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille kuukautta ennen muutosta.

5.5 Mikäli Salus Pakila joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminnan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, Salus Pakila ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Maksamalla asiakkuuden hyväksyt sopimusehdot.