Nivelrikko ja kuntosaliharjoittelu

Tässä blogiartikkelissa syvennytään nivelrikkoon ja kuntosaliharjoitteluun sen hoitomuotona. Blogista saat perustietoa nivelrikosta fysioterapeutin silmin ja käytännön vinkkejä, joilla pystyt aloittamaan harjoittelun turvallisesti.

Johdanto

 • 1.1. Nivelrikon yleisyys ja merkitys
 • 1.2. Kuntosaliharjoittelun hyödyt nivelrikon hoidossa

2. Nivelrikon perusasiat ​​​​​​​

 • 2.1. Nivelrikon määritelmä ja syyt
 • 2.2. Yleisimmät nivelrikkoa sairastavat nivelet
 • 2.3. Nivelrikon oireet ja diagnosointi

3. Kuntosaliharjoittelun perusteet nivelrikon hoidossa

 • 3.1. Aerobinen harjoittelu
 • 3.2. Lihaskuntoharjoittelu
 • 3.3. Liikkuvuus- ja venyttelyharjoitukset
 • 3.4. Tuki- ja liikuntaelimistön vahvistaminen ja tasapaino

4. Kuntosaliharjoittelun suunnittelu nivelrikkoa sairastaville

 • 4.1. Yksilöllinen lähestymistapa
 • 4.2. Turvallinen ja tehokas harjoitusohjelma
 • 4.3. Liikkeiden valinta ja soveltaminen
 • 4.4. Harjoitusintensiteetin ja -määrän säätäminen
 • 4.5. Harjoittelun seuranta ja edistymisen arviointi

5. Yhteenveto ja käytännön vinkkejä

 • 5.1. Onnistunut kuntosaliharjoittelu nivelrikon hoidossa
 • 5.2. Motivaation ylläpito ja harjoittelun jatkuvuus

Johdanto

Nivelrikko on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä nivelsairauksista, joka voi johtaa kipuun, toimintakyvyn heikkenemiseen ja elämänlaadun laskuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nivelrikosta kärsivien tulisi vältellä liikuntaa ja kuntosaliharjoittelua. Päinvastoin, asianmukaisesti toteutettu kuntosaliharjoittelu on keskeinen osa nivelrikon hoitoa ja ehkäisyä. Haluamme tarjota lukijalle asiantuntevan ja kattavan tietopaketin nivelrikosta ja kuntosaliharjoittelusta.

1.1. Nivelrikon yleisyys ja merkitys

Nivelrikko vaikuttaa miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa, ja sen esiintyvyys kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Suomessa arviolta jopa puolimiljoonaa ihmistä kärsii nivelrikosta jossain muodossa. Tämä tarkoittaa, että useimmat meistä kohtaavat nivelrikon joko itse tai läheisten kautta.

Vaikka nivelrikko ei ole hengenvaarallinen sairaus, sen vaikutukset elämänlaatuun voivat olla merkittäviä. Kipu ja toimintakyvyn heikkeneminen voivat rajoittaa arkiaskareita ja sosiaalista elämää. Lisäksi nivelrikko aiheuttaa merkittäviä kustannuksia terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle työkyvyttömyyden ja eläköitymisen myötä.

1.2. Kuntosaliharjoittelun hyödyt nivelrikon hoidossa

Kuntosaliharjoittelu on tehokas tapa hoitaa nivelrikkoa. Se voi auttaa vähentämään kipua, parantamaan nivelten liikkuvuutta ja lisäämään lihasvoimaa. Tutkimukset osoittavat, että säännöllinen ja asianmukaisesti suunniteltu kuntosaliharjoittelu voi vähentää nivelrikon oireita ja parantaa elämänlaatua.

Kuntosaliharjoittelu tuo useita hyötyjä nivelrikkoa sairastaville. Se auttaa ylläpitämään ja parantamaan lihasvoimaa, mikä tukee ja stabiloi nivelrikosta kärsiviä niveliä. Lisäksi harjoittelu voi auttaa hallitsemaan painoa, mikä on tärkeää nivelten rasituksen vähentämisessä. Myös nivelten liikkuvuuden ja ympäröivien lihasten joustavuuden parantaminen on tärkeää nivelrikon hoidossa, sillä se voi helpottaa arjen liikkumista ja vähentää kipua.

Lihaskuntoharjoittelu ja muut liikuntatavat tukevat ruston hyvinvointia. Tämän lisäksi harjoittelun myönteiset vaikutukset mielialaan ja stressin hallintaan voivat auttaa nivelrikkoa sairastavia henkilöitä selviytymään paremmin sairauden aiheuttamista haasteista.

On tärkeää korostaa, että kuntosaliharjoittelun tulee olla nivelrikkoa sairastaville sopivaa ja turvallista. Se edellyttää yksilöllistä suunnittelua ja ohjausta sekä harjoittelun aloittamista maltillisesti. Näin nivelrikkoa sairastava voi saavuttaa harjoittelun hyödyt ilman liiallista kuormitusta nivelille.

Tässä artikkelissa käymme läpi nivelrikon perusasioita, esittelemme kuntosaliharjoittelun perusteet nivelrikon hoidossa ja annamme vinkkejä harjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään nivelrikkoa paremmin ja löytämään keinoja kuntosaliharjoittelun avulla parantaa elämänlaatuasi tai tukea läheistäsi nivelrikon hoidossa.


Laitteilla tehtävässä harjoittelussa liikeradat ovat tuettuja ja turvallisia.

2. Nivelrikon perusasiat

2.1. Nivelrikon määritelmä ja syyt

Nivelrikko, eli osteoartriitti, on degeneratiivinen nivelsairaus, jossa nivelrusto vähitellen rappeutuu ja nivelten liikkuvuus heikkenee. Nivelrusto toimii iskunvaimentimena nivelissä, ja sen heikentyminen johtaa kipuun ja nivelen toiminnan rajoittumiseen.

Nivelrikon tarkkoja syitä ei vielä täysin tunneta, mutta useita riskitekijöitä on tunnistettu. Niihin kuuluvat ikääntyminen, ylipaino, nivelen ylikuormitus, nivelvammat, perinnölliset tekijät ja tulehdukselliset sairaudet. Yleensä nivelrikon kehittymiseen vaikuttavat useat eri tekijät yhdessä.

2.2. Yleisimmät nivelrikkoa sairastavat nivelet

Nivelrikko voi esiintyä missä tahansa nivelessä, mutta tietyt nivelet ovat alttiimpia sairaudelle. Yleisimmät nivelrikkoa sairastavat nivelet ovat:

 • Polvinivelet: Polvinivelrikko on yksi yleisimmistä nivelrikon muodoista, joka voi johtua esimerkiksi pitkäaikaisesta ylikuormituksesta, vammoista tai ylipainosta.
 • Lonkkanivelet: Lonkkanivelrikko aiheuttaa usein kipua ja liikkuvuuden rajoituksia, ja se voi vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun.
 • Selkänikamien väliset nivelet: Nämä nivelet ovat alttiita kulumalle, mikä voi aiheuttaa selkäkipua ja liikkuvuuden rajoituksia.
 • Käden nivelet: Käden nivelrikko voi esiintyä esimerkiksi peukalon tyvinivelessä ja sormien nivelissä. Se voi aiheuttaa kipua, turvotusta ja sormien muodonmuutoksia.

2.3. Nivelrikon oireet ja diagnosointi

Nivelrikon oireet vaihtelevat yksilöllisesti ja riippuvat sairastuneen nivelen sijainnista. Yleisimpiä oireita ovat:

 • Nivelen kipu ja arkuus
 • Nivelen turvotus ja jäykkyys
 • Liikerajoitukset ja nivelten liikkuvuuden heikkeneminen
 • Luunpäiden kasvut, eli osteofyytit
 • Nivelten äänekäs naksunta liikkuessa
  ​​​​​​​

Diagnoosin tekemisessä käytetään yleensä potilaan oirehistoriaa, kliinistä tutkimusta ja tarvittaessa kuvantamismenetelmiä, kuten röntgenkuvaa tai magneettikuvausta. Röntgenkuvaus voi osoittaa nivelruston kulumista ja luunpäiden kasvua, mutta magneettikuvaus on herkempi menetelmä, jolla voidaan havaita muutoksia myös ympäröivissä pehmytkudoksissa. Diagnoosin tekee yleensä lääkäri, usein ortopedi tai reumatologi, yhteistyössä fysioterapeutin kanssa.

Nivelrikon hoito on pääosin oireenmukaista, eikä tällä hetkellä ole olemassa parantavaa hoitoa. Nivelrikon hoitosuositukset painottavat ennaltaehkäisyä ja konservatiivista hoitoa, johon kuuluu muun muassa lääkkeetön kipujen hallinta, liikunta, painonhallinta ja fysioterapia. Vakavissa tapauksissa, joissa konservatiivinen hoito ei riitä, voidaan harkita kirurgisia toimenpiteitä, kuten tekonivelleikkausta.

Vaikka nivelrikon oireet voivat olla rajoittavia, kuntosaliharjoittelu on tärkeä osa sairauden hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Sopivasti toteutettu harjoittelu voi auttaa vähentämään oireita, parantamaan toimintakykyä ja elämänlaatua sekä ehkäisemään nivelrikon etenemistä.

Nivelrikon varhainen diagnosointi on tärkeää, jotta hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian ja hidastaa taudin etenemistä. Diagnoosin jälkeen potilaan hoitosuunnitelma räätälöidään yksilöllisesti ottaen huomioon potilaan tarpeet ja tavoitteet.

Konservatiivisen hoidon lisäksi nivelrikkoa sairastaville suositellaan säännöllistä liikuntaa, mukaan lukien kuntosaliharjoittelu. Liikunta voi auttaa vahvistamaan lihaksia, parantamaan nivelten liikkuvuutta, hallitsemaan painoa ja vähentämään kipua. On tärkeää löytää oikea tasapaino liikunnan ja levon välillä sekä välttää liiallista kuormitusta nivelille.

Seuraavissa osioissa käsittelemme kuntosaliharjoittelun perusteita nivelrikon hoidossa ja annamme vinkkejä harjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta voit saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen nivelrikon hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

3. Kuntosaliharjoittelun perusteet nivelrikon hoidossa

Kuntosaliharjoittelulla on useita hyötyjä nivelrikon hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Se auttaa vahvistamaan lihaksia, parantamaan nivelten liikkuvuutta ja hallitsemaan painoa. Tässä osiossa käsittelemme aerobista harjoittelua ja lihaskuntoharjoittelua, jotka ovat kaksi tärkeää osa-aluetta nivelrikkoa sairastavien kuntosaliharjoittelussa.

3.1. Aerobinen harjoittelu

Aerobinen harjoittelu on tärkeä osa nivelrikon hoitoa, sillä se parantaa yleistä kuntoa, edistää painonhallintaa ja vähentää niveliin kohdistuvaa kuormitusta. Aerobisella harjoittelulla tarkoitetaan kestävyysliikuntaa, joka kuormittaa suuria lihasryhmiä ja nostaa sykettä.

Nivelrikkoa sairastavien on tärkeää valita nivelille sopivia aerobisia lajeja. Esimerkiksi kävely, pyöräily, vesijuoksu ja crosstrainer ovat hyviä vaihtoehtoja, koska ne aiheuttavat vähemmän iskukuormitusta nivelille kuin esimerkiksi juoksu tai hyppiminen.

Aerobisen harjoittelun tulisi olla säännöllistä ja maltillista. Suositeltava viikkotavoite on vähintään 150 minuuttia kohtuullisen tehokasta tai 75 minuuttia rasittavaa aerobista liikuntaa. Tämä voidaan jakaa useammalle päivälle viikon aikana.

3.2. Lihaskuntoharjoittelu

Lihaskuntoharjoittelu on erityisen tärkeää nivelrikkoa sairastaville, koska vahvat ja joustavat lihakset tukevat nivelten toimintaa ja vähentävät niveliin kohdistuvaa rasitusta. Kuntosaliharjoittelussa voidaan keskittyä erityisesti niiden lihasryhmien vahvistamiseen, jotka ympäröivät sairastuneita niveliä.

Lihaskuntoharjoittelussa on tärkeää aloittaa maltillisesti ja edetä progressiivisesti, jotta niveliin ei kohdistu liikaa kuormitusta. Harjoittelun tulee olla monipuolista, sisältäen sekä lihaskestävyysharjoittelua että voimaharjoittelua. Lisäksi nivelrikkoa sairastavien tulisi kiinnittää erityistä huomiota lihasten joustavuuden parantamiseen esimerkiksi venyttely- ja liikkuvuusharjoitteiden avulla.

Hyviä lihaskuntoharjoitteita nivelrikkoa sairastaville ovat esimerkiksi kevennetyt kyykky- ja askelkyykkyvariaatiot, lantionnostot sekä laitteilla tehtävät alavartalon lihasvoimaa kehittävät liikkeet kuten jalkaprässi sekä etu- ja takareisilaitteet. Lihaskuntoharjoitteluun kannattaa sisällyttää myös muun kehon harjoittelua, kuten keskivartalon ja ylävartalon lihaskuntoharjoitteita.

Lihaskuntoharjoittelun suositus nivelrikkoa sairastaville on tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa harjoitteita kaikille suurille lihasryhmille. Kukin liike tulee tehdä 2-4 sarjaa, joissa on 8-15 toistoa. On normaalia, että harjoitteet aiheuttavat jossakin määrin kipua nivelrikkoisissa nivelissä.

Harjoittelua voi jatkaa jos:

 • kipu pysyy maltillisena harjoittelun aikana (1-4/10), eikä se myöskään merkittävästi voimistu harjoituksen jälkeen
  • kivun arvioimiseen voi käyttää numereelista NRS (numeric rating scale) asteikkoa, jossa 0= ei kipua ja 10= pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu
 • kipu rauhoittuu viimeistään seuraavan päivän aamuun


Mikäli kipu on voimakkaampaa, se kasvaa harjoittelun aikana tai nivelet ovat kivuliaat useamman päivän harjoituksen jälkeen, on harjoitus ollut todennäköisesti liian rasittava. Tällöin harjoitteiden tehoa tai liikerataa täytyy säätää tai vaihtaa liike toiseen.

Kuntosaliharjoittelun suunnittelussa ja toteuttamisessa on hyvä konsultoida fysioterapeuttia tai personal traineria, jolla on kokemusta nivelrikon hoidosta. He voivat auttaa sinua luomaan turvallisen ja tehokkaan harjoitusohjelman, joka on räätälöity juuri sinun tarpeisiisi ja tavoitteisiisi.

Yhteenvetona, aerobisen harjoittelun ja lihaskuntoharjoittelun yhdistelmä on avainasemassa nivelrikon hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. On tärkeää löytää sopiva tasapaino liikunnan ja levon välillä, jotta nivelet eivät kuormitu liikaa. Oikeanlainen kuntosaliharjoittelu voi auttaa vähentämään oireita, parantamaan toimintakykyä ja elämänlaatua sekä hidastamaan nivelrikon etenemistä.

3.3. Liikkuvuus- ja venyttelyharjoitukset

Liikkuvuus- ja venyttelyharjoitukset ovat tärkeä osa nivelrikkoa sairastavien kuntosaliharjoittelua, koska ne auttavat parantamaan nivelten liikkuvuutta ja vähentämään jäykkyyttä. Nämä harjoitukset voivat auttaa lievittämään kipua ja parantamaan toimintakykyä arjen askareissa.

Yleisesti ottaen venyttelyä tulisi tehdä ainakin 2-3 kertaa viikossa. On hyvä keskittyä erityisesti niihin lihasryhmiin, jotka tukevat sairastuneita nivelten ympärillä. Esimerkkejä liikkuvuus- ja venyttelyharjoituksista ovat:

Dynaaminen venyttely: Toistuvat, hallitut liikkeet, jotka parantavat liikkuvuutta ja lämmittävät lihaksia ennen harjoittelua.

Staattinen venyttely: Yksittäiset venytykset, joita pidetään noin 15-30 sekuntia. Staattisia venytyksiä ei kannata tehdä lihaskuntoharjoittelun yhteydessä, vaan mielummin eri päivänä esim. kevyen kävelylenkin jälkeen.

3.4. Yleinen kehon vahvistaminen ja tasapaino

Koko kehon vahvistaminen ja tasapainoharjoittelu ovat tärkeitä nivelrikon hoidossa, koska ne voivat auttaa estämään vammoja ja parantamaan kehonhallintaa. Tämä osa-alue keskittyy erityisesti syviin tukilihaksiin ja kehon keskivartaloon.

Esimerkkejä kokonaisvaltaisista kehoa vahvistavista liikkeistä ja tasapainoharjoituksista ovat:

 • Keskivartalon lihasten vahvistaminen: Lankku, sivulankku, erilaiset vatsalihasliikkeet ja selän ojennusliikkeet.
 • Toiminnallinen harjoittelu: Monipuoliset liikkeet, jotka jäljittelevät arjen askareita tai urheilusuorituksia, kuten kyykkyjä, askelkyykkyjä tai liikkeitä kiertosuunnassa. Toiminnallisella harjoittelulla pyritään kehittämään kehonhallintaa, liikkuvuutta, voimaa ja kestävyyttä samanaikaisesti.
 • Pilates ja jooga: Nämä lajit voivat auttaa parantamaan kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Erilaisia harjoitteita voidaan soveltaa nivelrikkoa sairastaville ja ne voivat auttaa vahvistamaan tukilihaksia ja parantamaan kehon tasapainoa.
 • Tasapainoharjoitukset: Yhden jalan seisonta, erilaiset tasapainolaudalla tehtävät harjoitukset ja jumppapallon avulla tehtävät liikkeet.

Muuta kehoa (esim. keski- ja ylävartalo) vahvistavia liikkeistä ja tasapainoharjoittelua kannattaa sisällyttää vähintään 2-3 kertaa viikossa yleiseen harjoitusohjelmaan. On tärkeää valita oikeanlaisia harjoitteita ja soveltaa niitä yksilöllisesti nivelrikon asteesta ja omista tavoitteista riippuen.

Muista konsultoida fysioterapeuttia tai valmentajaa, jolla on kokemusta nivelrikon hoidosta, ennen kuin aloitat uuden harjoitusohjelman. He voivat auttaa sinua löytämään sopivimmat ja turvallisimmat harjoitteet, jotta saavutat parhaan mahdollisen tuloksen nivelrikon hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

4. Kuntosaliharjoittelun suunnittelu nivelrikkoa sairastaville

Nivelrikkoa sairastaville suunnatun kuntosaliharjoittelun tavoitteena on parantaa toimintakykyä, vähentää kipua ja ennaltaehkäistä nivelrikon etenemistä. On tärkeää luoda yksilöllinen, turvallinen ja tehokas harjoitusohjelma, joka ottaa huomioon henkilön terveydentilan, tavoitteet ja tarpeet.

4.1. Yksilöllinen lähestymistapa

Yksilöllinen lähestymistapa on avainasemassa nivelrikkoa sairastavien kuntosaliharjoittelun suunnittelussa. Nivelrikon aste, sairastuneiden nivelten sijainti, aiempi liikuntakokemus ja sekä henkilön omat tavoitteet vaikuttavat harjoittelun sisältöön ja intensiteettiin. Kuntosaliharjoittelun aloittamisessa on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

Arvioi nykyinen kuntotasosi ja rajoitukset: Konsultoi terveydenhuollon ammattilaista tai personal traineria, joka voi auttaa sinua arvioimaan, mitä harjoitteita voit tehdä turvallisesti ja tehokkaasti.

Aseta realistiset tavoitteet: Mieti, mitä haluat saavuttaa harjoittelulla, esimerkiksi vähentää kipua, parantaa liikkuvuutta tai pudottaa painoa. Aseta tavoitteet, jotka ovat saavutettavissa ottaen huomioon nivelrikon asteen ja muiden terveysongelmien mahdolliset vaikutukset.

Harjoittele maltillisesti ja kuuntele kehoasi: Harjoittelun tulisi olla riittävän haastavaa, mutta ei niin kovaa, että se aiheuttaa voimakasta ja pitkäkestoista kipua tai lisää nivelrikon oireita. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta harjoittelun aikana, muokkaa harjoitetta tai keskustele fysioterapeutin kanssa harjoitusohjelman muuttamisesta.

4.2. Turvallinen ja tehokas harjoitusohjelma

Turvallisen ja tehokkaan harjoitusohjelman luominen nivelrikkoa sairastaville vaatii useiden eri osa-alueiden yhdistämistä. Tässä muutamia suosituksia harjoitusohjelman suunnitteluun:

 1. Sisällytä aerobinen harjoittelu, lihaskuntoharjoittelu, liikkuvuus- ja venyttelyharjoitukset sekä tuki- ja liikuntaelimistön vahvistaminen ja tasapainoharjoittelu ohjelmaasi.
 2. Aloita maltillisella intensiteetillä ja lisää kuormitusta asteittain, jotta elimistö ehtii sopeutua uuteen rasitukseen.
 3. Suunnittele lepopäiviä harjoitusohjelmaasi, jotta nivelet ja lihakset ehtivät palautua. Ylikuormituksen välttäminen on erityisen tärkeää nivelrikkoa sairastaville.
 4. Muokkaa harjoitteita tarpeen mukaan. Älä pelkää kokeilla erilaisia liikkeitä ja sovelluksia, jotta löydät itsellesi sopivimmat harjoitteet.
 5. Pidä harjoittelusta kirjaa, jotta voit seurata edistymistäsi ja tehdä tarvittaessa muutoksia harjoitusohjelmaasi. Kirjaaminen auttaa sinua pysymään motivoituneena ja näkemään, miten harjoittelu vaikuttaa nivelrikon oireisiin ja toimintakykyysi.
 6. Konsultoi säännöllisesti terveydenhuollon ammattilaista tai personal traineria, jolla on kokemusta nivelrikon hoidosta. He voivat arvioida harjoitusohjelmasi tehokkuutta ja turvallisuutta sekä auttaa sinua tekemään tarvittaessa muutoksia.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntosaliharjoittelu voi merkittävästi parantaa nivelrikkoa sairastavien elämänlaatua, toimintakykyä ja kivunhallintaa. Muista kuitenkin, että nivelrikon hoitoon liittyy usein muitakin osatekijöitä, kuten ravitsemus ja painonhallinta. Ole avoin ja halukas kokeilemaan erilaisia hoitomuotoja ja lähestymistapoja löytääksesi sinulle sopivimman tavan edistää hyvinvointiasi ja elämänlaatuasi nivelrikosta huolimatta.

4.3. Liikkeiden valinta ja soveltaminen

Liikkeiden valinta nivelrikkoa sairastaville perustuu henkilön yksilöllisiin tarpeisiin ja nivelrikon asteeseen. Tässä muutamia ohjeita liikkeiden valintaan ja soveltamiseen:

 • Vältä liikkeitä, jotka lisäävät nivelkipua tai turvotusta.
 • Valitse liikkeitä, jotka vahvistavat sairastuneen nivelen ympärillä olevia lihaksia ja parantavat nivelen liikkuvuutta.
 • Käytä apuvälineitä, kuten kuminauhoja, jumppapalloja tai tasapainolautoja, jotta voit soveltaa harjoitteita yksilöllisesti.
 • Aloita liikkeet yksinkertaisista ja turvallisista perusliikkeistä, kuten kyykyistä ja askelkyykyistä, ja siirry monimutkaisempiin harjoitteisiin edistyessäsi.
  ​​​​​​​

4.4. Harjoitusintensiteetin ja -määrän säätäminen

Harjoitusintensiteetti ja -määrä tulee säätää nivelrikkoa sairastavan henkilön tarpeiden, kuntotason ja tavoitteen mukaan. Seuraa näitä suosituksia:

Käytä RPE-asteikkoa (Rate of Perceived Exertion) arvioimaan, kuinka kova harjoitus tuntuu. Pyri pysymään asteikon keskivaiheilla (esim. 4-6/10), jotta harjoitus ei ole liian rasittavaa nivelille. Harjoittele 2-4 kertaa viikossa, sisällyttäen aerobinen harjoittelu, lihaskuntoharjoittelu, liikkuvuus- ja venyttelyharjoitukset sekä tuki- ja liikuntaelimistön vahvistaminen ja tasapainoharjoittelu.

Lisää intensiteettiä ja määrää asteittain, jotta keho ehtii sopeutua uuteen rasitukseen. Muista, että maltillinen ja jatkuva edistyminen on tärkeämpää kuin nopeat tulokset.

RPE-taulukko 0-10

RPE-ASTEIKON SELITYS/TARKENNUS MITEN KÄYTETÄÄN:

RPE-asteikko (Rate of Perceived Exertion) on menetelmä, jolla yksilö voi arvioida omaa kokemaansa rasitustasoa liikunnan aikana. Asteikko perustuu henkilökohtaiseen tuntumaan ja se auttaa määrittämään, kuinka kovaa harjoitusta tehdään. RPE-asteikko yleensä ulottuu 1:stä 10:een, missä 1 tarkoittaa erittäin kevyttä rasitusta ja 10 erittäin raskasta, maksimaalista rasitusta.

Käyttääksesi RPE-asteikkoa harjoittelussa, tee seuraavasti:

Harjoituksen aikana tai sen jälkeen, pysähdy hetkeksi ja mieti, kuinka raskasta harjoitus tuntuu sinusta. Vertaa tuntemustasi RPE-asteikon numeroihin:

 • 1 = erittäin kevyt (esim. kävely paikallaan)
 • 2-3 = kevyt (esim. kevyt kävely)
 • 4-6 = keskivaikea (esim. reipas kävely tai kevyt pyöräily)
 • 7-8 = raskas (esim. juoksu tai kova pyöräily)
 • 9-10 = erittäin raskas tai maksimaalinen (esim. maksimaalinen sprintti)

Kirjaa RPE-arvo muistiin, jotta voit seurata kokemaasi rasitusta ja säätää harjoitusintensiteettiä tarvittaessa.

RPE-asteikkoa voi käyttää apuna nivelrikkoa sairastavien harjoittelussa, jotta voidaan varmistaa, että harjoitus ei ole liian raskasta ja aiheuta lisää kipua tai nivelvaurioita. Nivelrikkoa sairastaville suositellaan yleensä pysytellä asteikon keskivaiheilla (esim. 4-6/10) välttääkseen liiallisen rasituksen. Tämä ei kuitenkaan suoraan päde esimerkiksi aerobiseen harjoitteluun, vaan myös nivelrikkoa sairastavat voivat tehdä aerboista harjoittelua RPE-asteikon yläpäästä esimerkiksi pyörällä, jos se kuulu heidän harjoitusohjelmaansa ja tai on tarpeellista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskustele aina ammattilaisen kanssa, mikäli olet epävarma millaisella intensiteetillä sinun tulisi harjoitella.

4.5. Harjoittelun seuranta ja edistymisen arviointi

Seuraamalla harjoittelun vaikutusta nivelrikon oireisiin ja toimintakykyyn voit arvioida edistymistäsi ja tehdä tarvittaessa muutoksia harjoitusohjelmaasi. Noudata näitä ohjeita:

Pidä harjoituspäiväkirjaa, johon merkitset harjoituksen keston, intensiteetin, käytetyt liikkeet ja mahdolliset tuntemukset harjoituksen jälkeen.

Arvioi edistymistäsi säännöllisin väliajoin (esim. 4-6 viikon välein) vertaamalla uusia tuloksia aiempiin suorituksiin. Tarkastele muutoksia kivun määrässä, liikkuvuudessa, voimassa ja yleisessä hyvinvoinnissa.

Keskustele personal trainerin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa edistymisestäsi. He voivat auttaa sinua arvioimaan, onko harjoitusohjelma edelleen sopiva, tai tarvitaanko muutoksia.

Ole kärsivällinen ja realistinen tavoitteiden suhteen. Nivelrikon hoito ja oireiden lievittäminen voi viedä aikaa, ja jokaisen edistyminen on yksilöllistä.

Muista, että harjoittelun lisäksi myös muut elämäntapatekijät, kuten ravitsemus, painonhallinta ja uni, vaikuttavat nivelrikon oireisiin ja toimintakykyyn. Ole valmis tarkastelemaan näitä tekijöitä ja tekemään tarvittaessa muutoksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kokonaisuutena harjoittelun suunnittelu nivelrikkoa sairastaville vaatii yksilöllisen lähestymistavan, oikeiden liikkeiden valinnan ja soveltamisen, harjoitusintensiteetin ja -määrän säätämisen sekä edistymisen seurannan ja arvioinnin. Näiden periaatteiden noudattaminen auttaa luomaan turvallisen ja tehokkaan harjoitusohjelman, joka tukee nivelrikkoa sairastavan henkilön hyvinvointia ja elämänlaatua.

Voimaharjoittelu on keskeinen osa nivelrikon hoidossa.

5. Yhteenveto ja käytännön vinkkejä

Tässä artikkelissa käsiteltiin nivelrikon ja kuntosaliharjoittelun suhdetta, ja annettiin vinkkejä kuntosaliharjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen nivelrikkoa sairastaville. Kuntosaliharjoittelu voi olla tehokas tapa parantaa nivelrikon oireita ja hidastaa nivelrikon etenemistä, kunhan harjoittelussa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet ja rajoitukset.

5.1. Onnistunut kuntosaliharjoittelu nivelrikon hoidossa

Onnistuneen kuntosaliharjoittelun tärkeimmät elementit nivelrikkoa sairastaville ovat liikkeiden valinta ja soveltaminen, harjoitusintensiteetin ja -määrän säätäminen, sekä harjoittelun seuranta ja edistymisen arviointi. Harjoittelu tulisi suunnitella yksilöllisesti huomioiden nivelrikon vaikeusaste, kivun taso ja muut terveydentilaan liittyvät tekijät. Hyvällä suunnittelulla ja oikein toteutettuna kuntosaliharjoittelu voi parantaa lihasvoimaa, liikkuvuutta ja toimintakykyä, sekä vähentää kipua ja tulehdusta.

5.2. Motivaation ylläpito ja harjoittelun jatkuvuus

Kuntosaliharjoittelun aloittaminen voi olla haastavaa, ja sen jatkaminen vieläkin haastavampaa. Motivaation ylläpitäminen ja harjoittelun jatkuvuus ovat kuitenkin avainasemassa onnistuneessa kuntosaliharjoittelussa nivelrikkoa sairastaville. Muutamia vinkkejä motivaation ylläpitämiseen ja harjoittelun jatkuvuuteen ovat:

 • Aloita kevyesti ja lisää kuormitusta asteittain.
 • Aseta realistisia tavoitteita ja seuraa edistymistäsi.
 • Keskity harjoittelun hyötyihin ja muista, että jokainen treeni vie sinua eteenpäin.
 • Käytä mielikuvaharjoittelua ja visualisoi itsesi onnistuneena harjoittelijana.
 • Löydä harjoittelukaveri tai liity ryhmäharjoitteluun, joka lisää harjoittelumotivaatiota.
 • Muista levon ja palautumisen merkitys kuntosaliharjoittelussa.

Nivelrikko ei tarkoita sitä, että sinun täytyy lopettaa liikkuminen kokonaan. Kuntosaliharjoittelulla voit parantaa nivelrikon oireita ja hidastaa sen etenemistä. Tärkeintä on löytää oikea lähestymistapa ja toteuttaa harjoittelu yksilöllisten tarpeiden ja rajoitusten mukaan. Muista aina keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen uuden harjoitusohjelman aloittamista. On myös tärkeää noudattaa terveellistä elämäntapaa, kuten painonhallintaa, hyvää ergonomiaa ja terveellistä ruokavaliota, nivelrikon ehkäisyssä ja hoidossa.

Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään paremmin nivelrikon ja kuntosaliharjoittelun suhdetta ja antaa sinulle käytännön vinkkejä kuntosaliharjoittelun aloittamiseen ja ylläpitämiseen nivelrikkoa sairastaville. Muista, että kuntosaliharjoittelu voi olla hauskaa ja tehokasta, kun se toteutetaan oikein. Tsemppiä treeneihin!

Kirjoittajana fysioterapeutti Noora Oksa